home
ga naar testimonial
close
volgende

home


Als verandermanager en coach begeleid ik organisaties, leiders en teams op weg naar betere prestaties.

 

De leidende vragen in dit proces zijn: wie ben je, waar wil je heen en welk gedrag is nodig om je doel te behalen? Want prestatieverbetering komt tot stand door gedragsverandering. Gedragsverandering die positief, blijvend en meetbaar is.

Ik werk met directie en young professionals, management en teams die gemotiveerd zijn om te veranderen en te verbeteren. Je kan mij inschakelen voor individuele coaching, teamcoaching, training en advies.

 

 

"With the possible exception of the equator, everything begins somewhere"

 

C.S. Lewis

Testimonial


Geertruyt is een echte verschilmaker. Ze heeft een scherp waarnemingsvermogen, is sterk in coaching, resultaatgericht en maakt snel en op een natuurlijke manier verbinding met medewerkers. Ze weet het maximale uit mensen te halen.

 

Michel Lenderink, Directeur Liander Netcare

vorige
home
volgende
ga naar coaching
ga naar testimonial
close
ga naar team coaching

coaching


Heb je een doel, een uitdaging, of een droom? In een een-op-een setting help ik je om het gat te dichten tussen waar je nu bent en waar je straks wilt zijn. Ik heb geen antwoorden of advies. Wel de vragen die gesteld moeten worden. Ik help je jezelf te ontwikkelen om zo je doel te bereiken en je potentieel te realiseren. Ik geloof namelijk dat je veel meer kunt dan je zelf denkt. Dat je beter kunt presteren dan je nu doet. En ik daag je daarom uit om meer te zijn, meer te doen en meer te willen.

team
coaching


Wanneer teams hun samenwerking en prestaties willen verbeteren, kunnen zij gezamenlijk een traject in gaan. De centrale vraag in dit traject is: hoe wil je je als team ontwikkelen en hoe geef je daar richting aan? Dan komen we weer terug bij de drie kernvragen: wie ben je als team, waar wil je heen, en welk gedrag is nodig om daar te komen?

Tijdens onze gesprekken staan drie vragen centraal:

 

Wie ben je en wat vind je belangrijk?

 

Wanneer je hier eerlijk antwoord op kunt geven, kun je eerlijke en duurzame keuzes maken. Wanneer je jezelf kent, kan je jezelf en anderen leiden vanuit de kern.

 

Waar wil je heen?

 

We definiëren je doel. Wat je wilt betekenen voor je omgeving en welke resultaten je wilt behalen.

 

Welk gedrag is nodig om je doel te behalen?

 

Jouw gedrag maakt het verschil! We zoeken naar het gedrag dat past bij wie je bent en wat je wilt bereiken. Met name voor leiders geldt dat jouw positieve en blijvende gedragsverandering doorslaggevend is voor de verandering in je organisatie. We maken je doelstellingen en je gedragsverandering concreet en meetbaar. Zodat je weet dat je goed op weg bent. Zodat je kunt bijsturen. En zodat je kunt vieren dat je een mijlpaal of een doelstelling hebt behaald. Is coaching hetzelfde als therapie? Nee, heel duidelijk niet. Coaching is resultaatgericht en met de focus om je te helpen met vandaag en morgen. Niet met het verleden.

Teamcoaching is daarom anders dan individuele coaching. Bij teamcoaching werkt een heel team samen om de gestelde doelen te behalen. Want niemand is een eiland. We zijn allemaal onderdeel van een groter geheel en nauw met elkaar verbonden. De beweging van de een raakt alle anderen. Omdat we in relatie staan tot elkaar beïnvloeden we elkaar.

 

Als teamcoach is het mijn rol om jullie systeem - de manier waarop jullie samenwerken en op elkaar reageren - zichtbaar te maken. Zo identificeren we samen jullie sterke punten, mogelijkheden en obstakels. Met die kennis en dat overzicht weet je wat je gaat doen om te komen tot betere samenwerking en betere prestaties.

Testimonial


Als ik met Geertruyt praat ervaar ik altijd dat ze oprecht geïnteresseerd in mij is. Haar enthousiasme en betrokkenheid werken aanstekelijk. Daardoor wíl ik ook echt verder komen in mijn ontwikkeling. Ze stelt eerlijke en directe vragen. Soms voel ik me er zelfs wat ongemakkelijk bij. Maar dat komt omdat ze mij daarmee dwingt eerlijk naar mezelf toe te zijn. Niet altijd gemakkelijk maar wel effectief!

 

Floor Timmerman, Hoofd onderwijsbureau MIC-IAM, Hogeschool van Amsterdam

vorige
home
ga naar testimonial
close
volgende

training


Het veranderen van je gedrag vraagt soms om het leren van nieuwe vaardigheden. Voor gedragsverandering bestaat geen standaard benadering. Elk team is anders, elke vraag heeft een eigen context. Daarom ontwerpen we de trainingen samen. Wat alle trainingen gemeen hebben is dat je praktische handvaten krijgt om het geleerde zelf toe te passen.

 

Hier volgen een aantal voorbeelden van trainingen.

Leading Edge richt zich op leiders en teams die graag met zichzelf aan de slag willen. Voor zelfinzicht is het belangrijk te kunnen reflecteren. Daarom is deze training verspreid over 6 dagdelen. Tijdens de training worden onderwerpen besproken als: levenslang leren, je waarden, je persoonlijkheid, de inrichting van je tijd en omgeving en je uiteindelijke doel. Deelnemers halen het meest uit de training als ze parallel aan de training samenwerken met een coach.

Een verandering inzetten is de eerste stap. Die verandering vervolgens in juiste banen leiden is de volgende stap. Wat wordt er van je gevraagd als leidinggevende? Hoe kan je op een goede manier je invloed positief aanwenden? De deelnemers ontwerpen een eigen stappenplan om pro actief de verandering te sturen.

In deze training leren leidinggevenden basis coachvaardigheden. Deze vaardigheden zullen hen niet alleen helpen om beter contact te maken met hun medewerkers, maar ook om hun resultaten te verbeteren. Coaching is namelijk actie- en toekomstgericht. Dat past prima bij de leidinggevende van de toekomst.

Een Lean traject betekent vaak een grote verandering voor alle lagen van de organisatie. Van de werkvloer tot de directeur. Naast basis coachvaardigheden leren de deelnemers hoe zij hun teams kunnen helpen om gedrag te veranderen en prestaties te verbeteren. Aan deze training is het meetinstrument ‘Overlegvolwassenheid’ verbonden. Overlegvolwassenheid betekent: hoe beter het overleg, hoe beter de meetbare prestaties. Deelnemers aan deze training zijn veelal Lean consultants en managers die een sleutelrol vervullen in het Lean traject. 

Gedragsverandering op de meest praktische manier. Wanneer je een vergadering goed inricht, heeft dat een positieve invloed op de resultaten. In de training Effectief Vergaderen leert een team vergaderen binnen de afgesproken tijd en naar een optimaal resultaat. Ik besteed aandacht aan algemene vergaderdiscipline en vergadertechnieken. Maar ook aan vergaderstijlen, communicatievoorkeuren en het sturen van een vergadering op resultaat. Door het gezamenlijk ontwerpen van een teamcharter creëren we een natuurlijk evaluatie instrument voor het team.

Testimonial


Ik heb Geertruyt leren kennen vanuit mijn rol als Senior Lean Consultant bij een groot Bank- Verzekeringsbedrijf. Zij verraste me keer op keer met nieuwe invalshoeken, en nog meer hoe zij mij prikkelde tot mijn eigen nieuwe en verfrissende inzichten. Lean=Doen en dat is Geertruyt ook. In een training Prestatie Coachen die ik bij haar gevolgd heb was er steeds een beetje theorie en heel veel oefenen. Dit hielp me enorm in het echt begrijpen van het hoe en waarom. De drempel om toe te passen in de praktijk was hierdoor weggenomen. Geertruyt weet waar zij over praat, heeft een aanstekelijke enthousiasme, en een hartverwarmend gevoel voor humor!

 

Guy Winchester

 

Programma Manager Lean Leiderschap & Gedrag

SNS Reaal 

vorige
home
ga naar testimonial
close
volgende

advies


Er zijn momenten dat de uitspraak “what got you here, won’t get you there” niet alleen voor een leider of een team geldt, maar zelfs voor een hele organisatie. Organisaties worden uitgedaagd om continu te veranderen en te verbeteren. Ze moeten wel want de wereld om hen heen verandert snel. Daarom wordt er gewerkt aan nieuwe visie, strategie, structuren, IT, processen, etc. Maar er verandert pas echt iets wanneer het dagelijkse gedrag van mensen verandert.

Een verandering waar ik veel bij betrokken ben, is Lean. Het kan soms even wennen zijn, dat Lean. Een van de uitgangspunten is bijvoorbeeld dat de piramide van de organisatie omgedraaid wordt. De werkvloer zit namelijk dichter bij de klant dan het management. Daarom werkt iedereen in dienst van de werkvloer. Een hele uitdaging, voor zowel de werkvloer als het management. Het management moet leren om los te laten, om de werkvloer te vertrouwen. En de werkvloer leert dat van hen de verbetervoorstellen verwacht worden. Sterker nog, dat het management erop zit te wachten. Daar kan een organisatie best wat hulp bij gebruiken.

 

Het doel is om een positieve, blijvende en meetbare gedragsverandering te halen, vertaalt in concrete resultaten. Ik draag bij aan deze verandering door het faciliteren van het gesprek tussen het management en de werkvloer en door coaching van teams. Daarnaast leren de medewerkers nieuwe vaardigheden die de gedragsverandering ondersteunen. Tijdens het hele proces houden we ons blik scherp op de 3 vragen: wie zijn we, waar willen we heen en welk gedrag is nodig om daar te komen? Dit alles in nauw verband met het grotere geheel: de missie en visie van de organisatie.

Testimonial


Ik werk al meer dan 4 jaar met Geertruyt. Zij is voor mij een top-coach die sterk verbinding maakt. Zij houdt ervan dat elke sessie waarde toevoegd voor de coachee, het team en de organisatie. Dat is de reden dat ik haar weer voor langere tijd heb ingehuurd. 

 

Paul van Schaik, 

Programma Directeur Lean en Change Reaal

vorige
home
ga naar testimonial
ga naar competentie
volgende

over
geertruyt


Stokes Consult is Geertruyt Stokes.

 

Benadering

 

In gesprekken, trainingen en adviestrajecten ben ik open, transparant, eerlijk en resultaatgericht. Dit vraag ik ook van mijn cliënten. Ik daag ze daar in uit. Ik werk vanuit relatie en strategie. Dit doe ik door individuen en teams te verbinden met elkaar, met hun eigen doelen en met het grotere geheel: de missie en visie van de organisatie. Mijn benadering van verandering en leiderschap is gericht op praktische toepasbaarheid. Daarom begint elk traject met het concreet en meetbaar maken van het doel. De daaruit volgende acties zijn helder en relevant. Zo weten we wanneer het doel bereikt is en het geeft ons de kans om bij te sturen waar dat nodig is. 

Competentie

 

Om de kwaliteit te borgen werk ik met erkende coach-technieken en ben ik gecertificeerd coach bij het International Coach Federation (ICF). Het ICF is de grootste wereldwijde beroepsvereniging voor coaches en hanteert de hoogste ethische en kwaliteitseisen.

 

Voor persoonlijkheidsassessments maak ik gebruik van MBTI. Dit ontwikkelinstrument wordt zowel op individueel- als teamniveau toegepast. Het richt zich op zelfbewustzijn: hoe kijk ik naar de wereld, hoe is mijn interactie met anderen en op welke punten ben ik gelijk of juist anders dan anderen?

 

Omdat ik veel aan Lean Six Sigma gerelateerde verbetertrajecten meewerk, ben ik getraind Green Belt. Lean Six Sigma is een succesvolle strategie om de operationele prestaties te verbeteren.

 

Mijn denken over leiderschap en gedrag is deels gevormd door de masters studie “Leadership and Culture”.

Testimonial


Werken met Geertruyt geeft mij veel energie en reflectie. Zij heeft een positieve instelling, een hoog arbeidsethos en veel aandacht voor de balans werk en mens. De samenwerking verliep zeer soepel, op basis van gelijkwaardigheid en met veel ruimte voor de uitwisselling van ideeen. Zij heeft mij het vertrouwen gegeven om mijn nieuwe rol in te vullen. 

 

Martin Roumimper

Leadcoach KPN I&O Proces Management

vorige
home
ga naar testimonial
close
volgende

ervaring


In de afgelopen 12 jaar heb ik met een grote verscheidenheid aan mensen gewerkt. Daarnaast heb ik in mijn rol als leidinggevende, coach of consultant opdrachten gedaan in diverse organisaties. Van commercieel tot non-profit en van puur Hollands tot multicultureel en internationaal:

Testimonial


Door de coachingsessies ben ik mij nu veel bewuster van mijn kernwaarden. Hierdoor ben ik pro actiever in het maken van mijn eigen keuzes. Ik weet nu wat ik belangrijk vind en zie hoe mijn waarden mij thuis en op werk beinvloeden. Door dit inzicht kan ik situaties en gevoelens beter plaatsen. Mijn keuzes zijn nu echt mijn keuzes.  

 

Michiel

Management Consultant Accenture

vorige
home
volgende

contact


Geertruyt Stokes

+31 (0)6 52 30 57 70

Citroenvlinderstraat 11

1432 MA

Aalsmeer

vorige